Gyakori kérdések az eredetiségvizsgálat témakörben

Budapest XI. kerület, Kondorosi út 2/a B épület
Telefon: 06-1-481-9069

Meddig érvényes az eredetiségvizsgálat?


Hatályos jogszabály:

35/2000 (XI. 30.) 44§ 5. bekezdés

" A (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt."

Amit még érdemes tudni, hogy az eredetiségvizsgálat elvégzését követően a hivatal generálja a vizsgálat megállapításait tartalmazó "Hatósági Bizonyitványt".
Valójában ez a Hatósági Bizonyítvány az okmányirodai ügyintézés alapja.

 

Ki fizeti az eredetiségvizsgálatot?


Ez a kérdés nincsen jogszabályban meghatározva. Általánosságban az mondható el, hogy a vevőnek van szüksége az eredetiségvizsgálatra, hiszen ezzel tudja a tulajdonjogát a járműnyilvántartásba bejegyeztetni.
Adásvétel esetén is praktikusabb, ha a vevő rendeli meg a vizsgálatot, hiszen neki nincsen tudomása a jármű előéletéről. Az eredetiségvizsgálat során nem csak a jármű azonosítóinak eredetiségét ellenőrizzük, hanem információkhoz jutunk a jármű korábbi sérüléseiről, illetve a sérülések kijavításának szakszerűségéről.
Természetesen az, hogy a vevőnek nagyobb érdeke fűződik az eredetiségvizsgálathoz, még nem jelenti azt, hogy az ő költsége annak elvégeztetése. Ezért javasoljuk, hogy az adásvételkor állapodjanak meg abban, hogy melyik fél fizeti az eredetiségvizsgálatot.


Mikor kell eredetiségvizsgálat?

Az eredetiségvizsgálat hatályos szabályozása 
Előzetes eredetiségvizsgálat

44. § (1)

(2) Az előzetes eredetiségvizsgálatot - a (9)-(10) bekezdésekben foglaltakat kivéve - el kell végezni:

a) a 38. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt eseteket kivéve a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű, vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;

b) a forgalomból végleg, illetve átmeneti időszakra kivont járművek ismételt forgalomba helyezésekor, illetve a forgalomból ideiglenesen kivont járművek esetén az ismételt forgalomba helyezéskor akkor, ha tulajdonos változás következett be;

d) a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje) megelőzően;

f) a jármű - kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját - tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor;

(3) Forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást (alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje, illetve javítása) és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.

(4) A 38/A. §-ban meghatározott, külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származásellenőrzés eredményéről szóló határozat jogerőre emelkedését követően lehet elvégeztetni.

(5) A (2) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.

(6) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, melynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.

(7) A (2) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

(9) Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül is nyilvántartásba kell venni a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást, ha

a) annak jogalapja öröklés,

b) annak jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,

c) annak jogalapja a közös tulajdon megszüntetése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,

d) a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

e) annak jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közötti tulajdonjog-változás,

f) annak jogalapja a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést.

(10) A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

 

Mennyibe kerül az eredetiségvizsgálat?


Az eredetiségvizsgálat árak menüpontban tekintheti meg.

Mennyibe kerül a megvásárolt jármű átírása és mi kell hozzá?

A jármű megvásárlását követően rengeteg dolgot kell elintézni, hogy az új tulajdonos a nyilvántartásba kerüljön, nevére forgalmi engedélyt, törzskönyvet készítsenek.

A jármű átírásához szükség van az alábbiakra:

 • Eredeti adásvételi szerződés (Fontos tudni, hogy az aláírásokat nem szabad fekete tollal írni, mert az okmányiroda nem fogadja el) 
 • Forgalmi engedély
 • Törzskönyv
 • Igazolás az eredetiségvizsgálat elvégzéséről (Ezt adjuk ki az eredetiségvizsgálat elvégzését követően)
 • Új tulajdonos részére megkötött kötelező felelősségbiztosítás (Ez is megköthető nálunk)
 • Új tulajdonos személyi azonsító jele (Ezt tartalmazza a lakcímkártya)
 • Ha a járművön előzőleg volt finanszírozás, elképzelhető, hogy az előző tulajdonos nem töröltette a nyilvántartásból az elidegenítési tilalmat, ilyenkor szükség van erre a törlő nyilatkozatra is. Mivel ezt a nyilatkozatot a törzskönyvvel együtt küldi meg a bank, pusztán a törzskönyv megléte nem garantálja az opció törlését.
 • Amennyiben velünk kívánja átíratni járművét, szükséges kitölteni egy meghatalmazást is, hogy jogszerűen járhassunk el az okmányirodánál.
 • Ha üzembentartót is szeretne bejegyeztetni a forgalmi engedélybe, szükséges erről is egy kérelem, melyet mind a tulajdonosnak, mind az üzembentartónak alá kell írnia. Fontos tudni, hogy 2009 január 23. óta az illetéktörvény alapján az üzembentartónak is kell vagyonszerzési illetéket fizetni.
 • Törzskönyv és forgalmi engedély kiállításához 12 000 Ft befizetése a MÁK részére.
 • Vagyonszerzési illeték megfizetése APEH részére. 2012 január 1. óta megváltozott az átírási illeték. Már a jármű életkora és teljesítménye is befolyásolja a fizetendő illetéket.
Átírási illeték

Elvégzett eredetiségvizsgálatainkhoz kedvezményes munkadíjon ajánljuk az átírási ügyintézést, illetve a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megkötésének lehetőségét.


Átírási ügyintézés: 7.000 Ft


Melyik okmányirodában tudom átíratni a járművet?


A közúti közlekedési igazgatás körében az eljárásra meghatározott ügytípusok kivételével az ország bármely okmányirodája illetékes.
Az okmányirodák listáját megtalálja itt.

Eredetiségvizsgálat III. kerület | Eredetiségvizsgálat V. kerület | Eredetiségvizsgálat VI. kerület | Eredetiségvizsgálat VII. kerület |Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat XII. kerület | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület | Motorkerékpár eredetiségvizsgálat |

Eredetiségvizsgálat Linkek


Eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsga | Eredetvizsga | Eredetvizsgálat | Eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat Budapest |Eredetiségvizsga Budapest | Eredetvizsga Budapest | Eredetvizsgálat Budapest | Eredetiségvizsgálat Óbuda | Eredetiségvizsgálat Újbuda |Eredetiségvizsgálat Belváros | Eredetiségvizsgálat Budafok | Eredetiségvizsga Óbuda | Eredetiségvizsga Újbuda | Eredetiségvizsga Belváros |Eredetiségvizsga Budafok | Eredetvizsga Óbuda | Eredetvizsga Újbuda | Eredetvizsga Belváros | Eredetvizsga Budafok | Eredetvizsgálat ÓbudaEredetvizsgálat Újbuda | Eredetvizsgálat Belváros | Eredetvizsgálat Budafok | Eredetiségvizsgálat III. kerület | Eredetiségvizsgálat V. kerület |Eredetiségvizsgálat VI. kerület | Eredetiségvizsgálat VII. kerület | Eredetiségvizsgálat XI. kerület | Eredetiségvizsgálat XII. kerület |Eredetiségvizsgálat XXII. kerület | Motor eredetiségvizsgálat | Autó eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat-Linkdr.hu | Eredetiségvizsgálat | Eredetiségvizsgálat-hupont | Eredetvizsga Óbuda -III. kerület | Eredetiségvizsgálat XXII. kerület - Budafok | Eredetiségvizsgálat XIX. kerület | Eredetiségvizsgálat XIX. kerület Eredetvizsga XIX. kerület | Eredetvizsga XIX. kerület - Autó Piac |